Social media

District Kreis Kleve (D) – Programma 50FIT

Klant

Kreis Kleve

Waarvoor we zijn gevraagd

Op welke manier kunnen we het project 50FIT bij werkeloze 50-plussers en werkgevers onder de aandacht brengen?

Het is algemeen bekend dat het voor oudere werklozen moeilijk is om weer in het arbeidsproces te komen. Zeker als zij al een langere periode zonder werk zitten.
Het bemiddelen van 50-plussers bijvoorbeeld is een uitdaging die trouwens niet alleen in Nederland gaande is, maar ook onze buurlanden treft.

 

Zo ook in Duitsland.
Economische en technologische veranderingen alsmede invoering van informatie- en communicatiesystemen hebben het verzamelen van gegevens over werk en inkomen in de
afgelopen decennia behoorlijk verandert. Door deze veranderingen wordt tevens de problematiek van oudere werklozen duidelijk: De kennis en de mogelijkheden worden, ten opzichte van jongere werknemers bij voorbaat als minder goed ingeschat.

 

Met name het willen en kunnen leren op de werkvloer, het innoverende denkvermogen en de flexibiliteit liggen bij oudere werknemers (zo denkt de werkgever) lager dan bij de jongere werknemers.

 

De Duitse bondsregering heeft daarom het initiatief ‘Perspektive 50fit’ (Perspectief 50fit) in het leven geroepen om re-integratie van deze doelgroep in de arbeidsmarkt te verbeteren.
Dit moet bereikt worden door het ontwikkelen van regionale oplossingen en het bevorderen van regionale initiatieven.

 

Ook het district Kleef heeft hiervoor met ondersteuning van IMAGE-IN een eigen concept ontwikkeld en succesvol gerealiseerd.