Social media

HotDropp – Securely transfer & preview your files & folders

Limburgse Bestuurdersdag 2016 Limburgse Bestuurders Dag 2016
Uitdaging

De Limburgse Bestuurdersdag (LBD) is een jaarlijks terugkerend evenement voor gemeentelijke en provinciale bestuurders. In 2016 was het thema grensoverschrijdende samenwerking. De Gemeente Bergen organiseerde het evenement samen met de Duitse Gemeente Weeze.

Concept

IMAGE-IN tekende voor de complete branding en het design van het evenement inclusief de introductiefilm en de copy voor toespraken. Centraal stond de grensoverschrijdende gedachte met een vogel als metafoor. Voor vogels bestaan er geen grenzen, ze vliegen daar waar ze willen zijn.

Creatie

De Wielewaal, een vogel die thuis is in Natuurpark De Maasduinen (Limburg) en de Wiesenpieper, een vogel die veel in de Niederrhein (Duitse buurtregio van Limburg) voorkomt, vormden de basis voor de identiteit. Aangevuld met de contouren van de provincie Noord-Limburg en de Duitse regio Niederrhein ontstond zo de basisvorm van dit evenement. De diversiteit aan kleuren staat voor de uiteenlopende mogelijkheden die een grensoverschrijdende samenwerking biedt.

Resultaat

De Limburgse bestuurdersdag 2016 was de eerste die de grens over ging. Een zeer interessante invulling waarbij bestuurders uit Noord-Limburg ook met hun Duitse collega's konden kennis maken en netwerken. Een prachtig voorbeeld van Eu-regionale samenwerking.